Hukuki çeviriler

Hukuki çeviri hukuk alanındaki metinlerin çevirisidir.
Kaynak metninde belirtilen hukuk sistemi ve dili söz konusu kültüre uygun şekilde yapılandırılacaktır. Bunun bir sonucu olarak hedef metni bu hukuk sistemi ve ona ait dile tanıdık olan birinin okuması önemlidir.
 
Çok karmaşık hukuki bilgilerin bile doğru olarak aktarıldığından emin olmak için hukuki çevirmenler özenle seçilmiş ve test edilmiştir.
Hukuki çevirmenlerimizin çoğu dil eğitimi dereceleri olan Dava Vekilleri ya da Avukatlardır.

Yasal gereklilikler
Yasal ve resmi amaçlar için, delil niteliğindeki belgeler ve diğer resmi belgelerin genellikle yargının resmi dil(ler)inde olması gerekliliği vardır. Bazı ülkelerde, çevirmen bu tür belgeleri çevirirken, çevirisinin kaynak metnin yasal eşdeğeri olduğunu onaylamak için yemin etmek zorundadır. Sıklıkla, sadece özel bir kategorideki çevirmenler bu tür yemini etmeye yetkilidir. Bazı durumlarda, çeviri, sadece orijinali ya da yeminli/onaylı sureti ile birlikte sunulduğunda yasal bir eşdeğer olarak kabul edilir. Bir çevirmen hukuk alanında uzmanlaşmış ya da hendi ülkesinde avukatlık yapıyor bile olsa, bu o çevirmeni yeminli tercüman yapmaya yetmez. Yasal eşdeğerlik çevirilerine dair prosedür ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.
Bu konuda daha fazla bilgiyi “Onaylı çeviriler” bölümünde bulabilirsiniz.

Tipik hukuki çeviriler

• Düşünce mülkiyeti ve patent çevirileri
• Sözleşme çevirileri
• Tanık ifade çevirileri
• Yazışma çevirileri
• Yabancı kaynaklı hukuki metin çevirileri
• Yıllık rapor çevirileri
• Hukuki pazarlama çevirileri
• Ruhsat çevirileri
• Kayıt belgelerinin çevirileri
• Bilirkişi raporu çevirileri
• Dava çevirileri
• Tahkim çevirileri
• Gayrimenkul işlemleri ile ilgili belgelerin ve ayrıca teknik konuların çevirisi

Özel fiyatlar ve özel kampanyalar için bizimle office(at)the-native-translator.com adresinden doğrudan temasa geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Almak İçin!

Hemen Teklif Almak İçin!

Onaylı çeviri örneği

Onaylı çeviri örneği

What a team, you have done a fantastic job!

Ahmad Hammoud, Managing Director, Nuance Media, Dubai, AE

For questions please call: +1 312 646 6028

Sorularınız için lütfen şu numarayı arayın: +41 4350 82998