Onaylı çeviriler

Çevrimiçi onaylı çeviriler yapıyoruz! Onaylı çevirinin tanımı büyük ölçüde ülkeye bağlıdır.
Genelde, onaylı bir çeviri uygun yetkili merciler tarafından tanınmış profesyonel bir çevirmen tarafından yapılan çeviridir. Gerekli yetkili merci gibi, onay süreci de ülkeden ülkeye değişmektedir. Çeviriye genellikle çevirmenin kaynak ve hedef dilde yetkin olduğunu ve çevirinin kaynak belgenin doğru bir sunumu olduğunu kanıtlayan imzalı bir açıklama ya da belgenin kendisine vurulmuş bir damga eşlik eder.

Farklı kurumların,kamu kurum ve kuruluşlarının – ve hatta özel üniversiteler gibi sivil toplum kuruluşlarının - onaylı çeviriler için farklı gereksinimleri vardır. Onaylı çeviri gerektiren belgeler aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:
• Doğum belgeleri
• Diplomalar
• Evlenme cüzdanları
• Tıbbi kayıtlar
• Pasaportlar
• Mali kayıtlar, vb.


The Native Translator 60’ın üzerinde dilde, 100’den fazla ülkede 1-2 günde içinde onaylı ve yeminli çeviri hizmeti sağlamaktadır!
TNT’de onaylı çeviriler dünyanın dört bir yanından bir ya da birden fazla dil çiftinde yetkili mercilerce tanınmış ve/veya yeminli olan ve dolayısıyla hukuki amaçlı belgelerin çevirisi ve onaylanmasında yetkili çevirmenlerce yapılmaktadır. Unutmayın ki bir ülkede bir çevirmen tarafından yapılmış bir onaylı bir çeviri başka bir ülkede geçerli ya da kabul edilir olmayabilir. Ancak, AB Hizmetler Direktifi’ne göre, Avrupa Birliği sınırları içerisinde onaylı bir çevirmen tarafından yapılan çeviriler tüm üye ülkelerde kabul görmektedir.
“Belge gönderin” ya da “Çeviri”ye tıklayarak bize onaylı çevirisi yapılacak belgenizi yollayabilir ve hızlı bir şekilde fiyat teklifi alabilirsiniz, ya da bizimle office(at)the-native-translator.com adresinden doğrudan temasa geçerek ek bilgi alabilirsiniz.

Aşağıda farklı ülkelerdeki farklı onaylı çeviri gerekliliklerine birkaç örnek bulabilirsiniz:

Hollanda
Doğum belgesi/evlenme cüzdanı, diplomalar gibi resmi belgelerin onaylı çevirisini sadece Hollanda Mahkemesi tarafından tanınan yeminli tercümanlar yapabilir.

Belçika
Belçika’da yeminli çeviri ile yasal tasdikli çeviri arasında bir ayrım yapılmıştır. Yeminli çeviriler çevirmenin imzası ya da mührünü taşırken yasal tasdikli çevirilerin aynı zamanda çevirmenin yemin ettiği mahkemenin de mührünü taşıması gerekliliği vardır.

Yunanistan
Onaylı çeviriler bir avukat ya da Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Çeviri Departmanı tarafından yapılmalıdır. Bazen çeviriler onaylı çevirmenler tarafından yapılabilmektedir ancak bu tür çevirmenleri bulmak zordur.

Norveç
STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) – Norveç Hükümetinin Yetkilendirdiği Çevirmenler Derneği Bu derneğin üyeleri ilgili dillerde zorlu bir yazılı ve sözlü çeviri testinden geçmişlerdir. Bu onay Norveççe’ye ve Norveççe’den yapılan uzmanlaşmış sektöre özgü çeviriler için Norveç’teki en yüksek liyakati temsil eder. Bu onaya sahip çevirmenler belgelere onaylı çeviriyi oluşturan “Onaylı Doğru Çeviri” sözlerinin yanı sıra kendi mühürlerini basıp imzalarını atmaları için Norveç hükümeti tarafından yetkilendirilmişlerdir.

Danimarka
Onaylı çeviriler sadece devlet tarafından yetkilendirilmiş çevirmenler tarafından yapıldığında derhal yasal belgeler olarak geçerlidirler. Danimarka Dış İşleri Bakanlığı onaylı bir çeviriyi daha ileri bir yasal geçerlilik için "tasdikleyebilir” ve bu çevirmenin imzasını doğrulama yoluyla yapılır.
Eğer belge (1961 Lahey Konvansiyonu’nu) imzalamayan ülkelerden birinde kullanılacaksa, o ülkenin Danimarka'daki temsilciliğinde tasdiklenmesi gerekmektedir.

Venezuela
Venezuela’da onaylı ya da yeminli bir çevirmen (Interprete Publico) İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından verilen bir derece ile yetkilendirilmektedir. Venezuela’da yabancı dilde herhangi bir doküman sadece bu tür bir çevirmen tarafından çevrildiğinde geçerli sayılmaktadır.

Arjantin
20305 sayılı kanun uyarınca, tüm kamu belgeleri (kişisel belgeleri ve bazı ticari sözleşmeler de dahil), mühür ve imzaları belge üzerinde çevirmenin bağlı olduğu yetkili mesleki merci tarafından tasdik edilmiş olan "yeminli çevirmenler" tarafından çevrilip imzalanmalıdır.

Almanya
Bölgesel Alman mahkemeleri (Landgerichte) “yeminli çevirmenler” atama yetkisine sahiptir.

Endonezya
Endonezya'da, genellikle onaylı veya yetkili çevirmenler olarak adlandırılan yeminli çevirmenler hukuk alanında Endonezya Üniversitesi Dilbilim ve Kültürel Bilimler Fakültesi (FIBUI) tarafından düzenlenen çevirmen yeterlilik sınavlarını geçmiş insanlardır. Sınavı geçtikten sonra, DKI Jakarta Valisi tarafından yemin ettirilirler.

Meksika
Meksika’da Yüksek Adalet Mahkemesi gibi bazı yerel kurumlar bir çevirmenin uzman ya da “yeminli” çevirmen olarak tanınması için yazılı ve sözlü bir sınavı geçmelerini şart koşmaktadır.

Polonya
Polonya’da çeviri standartları ilgili Adalet Bakanlığı bölümü tarafından düzenlenmektedir ve bu tür hizmetler vermek isteyen her çevirmen resmi bir sınavı geçmek zorundadır.

Güney Afrika
Güney Afrika’da çevirmenler Yüksek Mahkeme tarafından yetkilendirilmelidir ve orijinal belgeyi (ya da yeminli bir kopyasını) kaynak metni olarak üzerlerinde bulundurmalıdırlar. Çevirmen sadece kendi çevirisi üzerine yemin edebilir. Çevirinin aslına uygunluğunu onaylamak için ek bir tanığa (noter gibi) gereksinim yoktur.

İspanya
İspanya’da sadece yeminli çevirmenler yeminli çeviri yapabilirler. İspanya’da yeminli çevirmen olabilmek için adaylar İspanya Dışişleri ve İşbirliği bakanlığı tarafından uygulanan bir sınavı geçmek zorundadır

İsveç
“Kammarkollegiet” uyguladığı zorlu bir sınavı geçmek zorunda olan sözlü ve yazılı çevirmenleri yetkilendiren resmi kurumdur. Yetkilendirilmiş çevirmenler korunmuş bir profesyonel unvanı taşırlar ve çevirileri tüm hukuki amaçlar için yasal ve bağlayıcı sayılır.

Amerika Birleşik Devletleri
ABD Çalışma Bakanlığı, Çalışma İstatistikleri Bürosu şöyle söyler: "ABD'de şu anda sözlü ve yazılı çevirmenler için gerekli hiçbir evrensel sertifikalandırma formu yoktur ancak yeterlilik sergilemek için çalışanların verebileceği farklı sınav türleri vardır."

Hemen Teklif Almak İçin!

Hemen Teklif Almak İçin!

Onaylı çeviri örneği

Onaylı çeviri örneği

What a team, you have done a fantastic job!

Ahmad Hammoud, Managing Director, Nuance Media, Dubai, AE

For questions please call: +1 312 646 6028

Sorularınız için lütfen şu numarayı arayın: +41 4350 82998