Tıbbi Çeviriler

Tıp dünyasında, kaliteli çeviri bir lüks meselesi değildir.
Bu hassas bir gereklilik olabilir! Tıp evrenseldir ancak bu dil için geçerli değildir. Metnin içerdiği tıbbi terimlere, kavramlara ve tıbbi terminolojiye dair derin bir anlayış sahibi olmadan orijinal tıbbi metnin evrensel anlamını yakalayan bütünsel bir çeviri oluşturmak olanaksızdır.

Bu alanda çalışan çevirmenlerimiz güvenebileceğiniz lisanslı doktorlar ve bilim adamlarıdır.

Çevirdiklerimiz
• Patentler
• Klinik Protokoller
• İlaç ambalaj Etiketleri
• Hasta bilgileri
• Sigorta hak talepleri
• Tıbbi kayıtlar, vb.

Doğru tıbbi çeviri ile ilgili önemli gerçekler:
Tıbbi belgelerin doğru bir şekilde çevirisi ana dil ya da ana dile yakın derecede resmi dil yeterliliği, analitik yetenekleri ve ayrıca kaynak ve hedef dilde köklü bir kültür bilgisini gerektirir. Bir tıbbi çevirmen kaynak ve hedef dilde en azından üniversite seviyesinde örgün eğitim sahibi (ideal olarak çeviri teorisi ve pratiği konusunda eğitim almış) olmalı, konuyla ilgili terminoloji konusunda uzman olmalı, kaynak metni tam olarak anlamalı, doğru yazmalı ve son derece uzmanlaşmış sözlükler kullanmalıdır. Ayrıca, özellikle çeşitli bölgesel farklılıkları olan bir dile çeviri yaparken, profesyonel tıbbi çevirmenler, hedef dildeki eşdeğerleri doğrulamak ve/veya bir terimi bağlam kapsamında anlayabilmek için terminoloji araştırması da yapmaktadırlar.

Kaynak belgenin kalitesi nihai çevirinin kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir.
Eğer kafa karıştırıcı ya da kötü yazılmış bölümler varsa, dilbilimci bu bölümlerin açıklığa kavuşturulmasını istemediği veya bu bölümleri tekrar yazmadığı takdirde, bu bölümlerin hedef dile çevrilmiş halleri de eşit derecede kafa karıştırıcı olacaktır.

Özel fiyatlar ve özel kampanyalar için bizimle office(at)the-native-translator.com adresinden doğrudan temasa geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Almak İçin!

Hemen Teklif Almak İçin!

Onaylı çeviri örneği

Onaylı çeviri örneği

What a team, you have done a fantastic job!

Ahmad Hammoud, Managing Director, Nuance Media, Dubai, AE

For questions please call: +1 312 646 6028

Sorularınız için lütfen şu numarayı arayın: +41 4350 82998