Genellikle 24 saat içerisinde teslimat ile 30 dile yeminli tercüme

Çevrimiçi teklif
TEKLIF AL
Avantajlı müşteri anlaşması
 • Avantajlı müşteri anlaşması
 • Toplu müşteri indirimi
 • 7/24 tercüme hizmeti mevcut

Bigli al

Kalite garantisiyle!
 • ISO 17100 sertifikalı
 • ISO 27001'e uygun olarak bilgi güvenliği
 • ISO 14001'e uygun olarak çevre çalışması
 • Garantili mükemmel - memnun müşteri garantisi
Yeminli ve sertifikalı
 • 24-48 saat teslimatla yeminli tercümede uzmanlar
 • İmzalı ve kaşeli yeminli tercümeler
 • 50 ülke için yeminli ve sertifikalı tercümanlar

Yeminli tercüme, dünya çapında yetkili kurumlar, bankalar ve üniversiteler tarafından kabul edilen tercümeler yapıyoruz!

Burada, tercümenin kullanılacağı ülkedeki bir kurum ya da kuruluş tarafından yetkilendirilmiş bir tercüman tarafından gerçekleştirilen metin ve belgelerin yeminli tercümesini sipariş edebilirsiniz.

Online olarak bir yeminli tercüme siparişi verebilirsiniz

Belgenizi tercüme portalimiza yükleyiniz, bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde hem fiyat hem de tahmini teslim süresine dair bilgi sahibi olacaksınız. Her tür belgenin yeminli tercümesini yapıyoruz, örneğin; sözleşme, diploma, hükümler, anlaşma, ehliyet, pasaport, patent, doğum belgesi, sicil belgeleri, evlilik belgeleri vb.

Yeminli tercüman nedir?

Akreditasyon süreci ve yeminli tercüman tanımı, ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Yeminli bir tercüman, resmi olarak onaylanmış ve tanınmış bir tercümandır. İsveç’te tercümanları yetkilendiren Kammarkollegiet, Norveç’te Bergen’deki Ekonomi Okulu’dur, ancak Almanya ve Fransa gibi birçok ülkede tercümanları yetkilendiren mahkemelerdir, İspanya ve Polonya’da ise bu yetkilendirme makamı Dışişleri Bakanlığı’dır. Yeminli bir tercüme, kalite garantisidir ve tercümanın, çevirinin orijinal belgeyle aynı olması için gerekli yetkinliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Bir tercümenin üniversiteler, yetkili makamlar, mahkemeler ve diğer resmi kurumlar tarafından kabul edilebilmesi için genellikle yeminli bir tercüman tarafından yapılması bir koşuldur. Bir tercümenin yeminli olduğu kaşelenerek gösterilebilir, ancak İngiltere ve ABD’de olduğu gibi tercüman tarafından doğrudan tercümenin üzerine ya da ayrı bir belgeye "yeterlilik onayı" yazılarak da yapılabilir.

Apostil

Bir apostil damgası, bir belgenin, bir belge üzerindeki imzanın, mührün ve/veya damganın gerçek olduğunu doğrulamak için kullanılabilen bir belgedir.

Belgenizin tercümesini The Native Translator’a yaptırırsanız, tercümenin kullanılacağı ülkedeki yeminli tercümanları kullanmaya çaba sarfettiğimiz için apostile ihtiyacınız yoktur. Orijinal belgenin gerçek olduğunu göstermek için bir apostil gerekebileceğini ve bunun da belge tercüme edilmeden önce alınması gerektiğini, çünkü apostilin de tercüme edilmesi gerektiğini unutmayınız Lahey Apostil.

2019 tarihli bir AB düzenlemesi, bir üye devletin kamu makamları tarafından düzenlenmiş ve başka bir üye devletin kamu makamlarına verilecek olan resmi belgeler ve bunların onaylı kopyalarına dair tasdikleme ve apostil konularına dair istisnalar yapılabileceği anlamına gelmektedir.

100 dile yeminli tercüme.

Bizden yeminli bir tercüme siparişinde bulunduğunuzda, tercümenin kullanılacağı ülkeden yeminli bir tercüman seçiyoruz. Bunun sebebi, bir ülkede gerçekleştirilen yeminli bir tercümenin, apostil eklenmedikçe ve ülkenin Apostil (Lahey) Sözleşmesini imzalamış olması koşuluyla başka bir ülkede kabul edilmemesidir.

Bir tercüme online olarak şu şekilde onaylanmaktadır

Bir yeminli tercüme siparişinde bulunurken, tercümenin hangi ülkede kullanılacağını belirtmeniz gerekmektedir. Tercümanınızın doğru akreditasyona sahip olduğundan emin oluyoruz ve yeminli tercümeyi taranmış bir dosya olarak gönderiyoruz. Orijinal belgeye ihtiyacınız olması durumunda, tabii ki onu da gönderiyoruz, tercümenizi sipariş verirken, basılı bir kopya için kutuya tıklamayı unutmayınız. Sorunuz olması halinde, bize günün her saatinde e-posta aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yeminli bir tercüman gerektirebilecek belgeler: 

 • Doğum belgesi
 • Diploma ve karneler
 • Evlilik belgesi
 • Boşanma hükümleri
 • Tıbbi kayıt dosyaları
 • Kimlik belgeleri
 • Mali belgeler
 • Sözleşme ve anlaşmalar
 • Pasaport ve ehliyet
 • Sicil belgesi

ISO 17100 sertifikalı tercüme bürosu, kalite garantiniz.

Tabii ki, yeminli bir tercümeye ihtiyacınız olsa dahi aynı hızla işleme sahip olursunuz. Normalde yeminli tercümeleri de 24 saat içerisinde teslim edebiliriz. Yeminli bir tercüme bürosu olarak, müşterilerimize en yüksek kaliteyi garanti edebiliriz. Kalite sertifikamız, tercüme sürecinde kullandığımız prosedürler için koşulları belirlemektedir ve teslim ettiğimiz tercümenin doğru olduğunu garantiler

Aşağıda farklı ülkelerdeki farklı onaylı çeviri gerekliliklerine birkaç örnek bulabilirsiniz:

Hollanda
Doğum belgesi/evlenme cüzdanı, diplomalar gibi resmi belgelerin onaylı çevirisini sadece Hollanda Mahkemesi tarafından tanınan yeminli tercümanlar yapabilir.

Belçika
Belçika’da yeminli çeviri ile yasal tasdikli çeviri arasında bir ayrım yapılmıştır. Yeminli çeviriler çevirmenin imzası ya da mührünü taşırken yasal tasdikli çevirilerin aynı zamanda çevirmenin yemin ettiği mahkemenin de mührünü taşıması gerekliliği vardır.

Yunanistan
Onaylı çeviriler bir avukat ya da Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Çeviri Departmanı tarafından yapılmalıdır. Bazen çeviriler onaylı çevirmenler tarafından yapılabilmektedir ancak bu tür çevirmenleri bulmak zordur.

Norveç 
STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) – Norveç Hükümetinin Yetkilendirdiği Çevirmenler Derneği Bu derneğin üyeleri ilgili dillerde zorlu bir yazılı ve sözlü çeviri testinden geçmişlerdir. Bu onay Norveççe’ye ve Norveççe’den yapılan uzmanlaşmış sektöre özgü çeviriler için Norveç’teki en yüksek liyakati temsil eder. Bu onaya sahip çevirmenler belgelere onaylı çeviriyi oluşturan “Onaylı Doğru Çeviri” sözlerinin yanı sıra kendi mühürlerini basıp imzalarını atmaları için Norveç hükümeti tarafından yetkilendirilmişlerdir.

Danimarka
Onaylı çeviriler sadece devlet tarafından yetkilendirilmiş çevirmenler tarafından yapıldığında derhal yasal belgeler olarak geçerlidirler. Danimarka Dış İşleri Bakanlığı onaylı bir çeviriyi daha ileri bir yasal geçerlilik için "tasdikleyebilir” ve bu çevirmenin imzasını doğrulama yoluyla yapılır.
Eğer belge (1961 Lahey Konvansiyonu’nu) imzalamayan ülkelerden birinde kullanılacaksa, o ülkenin Danimarka'daki temsilciliğinde tasdiklenmesi gerekmektedir.

Venezuela
Venezuela’da onaylı ya da yeminli bir çevirmen (Interprete Publico) İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından verilen bir derece ile yetkilendirilmektedir. Venezuela’da yabancı dilde herhangi bir doküman sadece bu tür bir çevirmen tarafından çevrildiğinde geçerli sayılmaktadır.

Arjantin
20305 sayılı kanun uyarınca, tüm kamu belgeleri (kişisel belgeleri ve bazı ticari sözleşmeler de dahil), mühür ve imzaları belge üzerinde çevirmenin bağlı olduğu yetkili mesleki merci tarafından tasdik edilmiş olan "yeminli çevirmenler" tarafından çevrilip imzalanmalıdır.

Almanya
Bölgesel Alman mahkemeleri (Landgerichte) “yeminli çevirmenler” atama yetkisine sahiptir.

Endonezya
Endonezya'da, genellikle onaylı veya yetkili çevirmenler olarak adlandırılan yeminli çevirmenler hukuk alanında Endonezya Üniversitesi Dilbilim ve Kültürel Bilimler Fakültesi (FIBUI) tarafından düzenlenen çevirmen yeterlilik sınavlarını geçmiş insanlardır. Sınavı geçtikten sonra, DKI Jakarta Valisi tarafından yemin ettirilirler.

Meksika
Meksika’da Yüksek Adalet Mahkemesi gibi bazı yerel kurumlar bir çevirmenin uzman ya da “yeminli” çevirmen olarak tanınması için yazılı ve sözlü bir sınavı geçmelerini şart koşmaktadır.

Polonya
Polonya’da çeviri standartları ilgili Adalet Bakanlığı bölümü tarafından düzenlenmektedir ve bu tür hizmetler vermek isteyen her çevirmen resmi bir sınavı geçmek zorundadır.

Güney Afrika
Güney Afrika’da çevirmenler Yüksek Mahkeme tarafından yetkilendirilmelidir ve orijinal belgeyi (ya da yeminli bir kopyasını) kaynak metni olarak üzerlerinde bulundurmalıdırlar. Çevirmen sadece kendi çevirisi üzerine yemin edebilir. Çevirinin aslına uygunluğunu onaylamak için ek bir tanığa (noter gibi) gereksinim yoktur.

İspanya
İspanya’da sadece yeminli çevirmenler yeminli çeviri yapabilirler. İspanya’da yeminli çevirmen olabilmek için adaylar İspanya Dışişleri ve İşbirliği bakanlığı tarafından uygulanan bir sınavı geçmek zorundadır

İsveç
“Kammarkollegiet” uyguladığı zorlu bir sınavı geçmek zorunda olan sözlü ve yazılı çevirmenleri yetkilendiren resmi kurumdur. Yetkilendirilmiş çevirmenler korunmuş bir profesyonel unvanı taşırlar ve çevirileri tüm hukuki amaçlar için yasal ve bağlayıcı sayılır.

Amerika Birleşik Devletleri
ABD Çalışma Bakanlığı, Çalışma İstatistikleri Bürosu şöyle söyler: "ABD'de şu anda sözlü ve yazılı çevirmenler için gerekli hiçbir evrensel sertifikalandırma formu yoktur ancak yeterlilik sergilemek için çalışanların verebileceği farklı sınav türleri vardır."

Çevrimiçi teklif
TEKLIF AL
Kalite garantisiyle!
 • ISO 17100 sertifikalı
 • ISO 27001'e uygun olarak bilgi güvenliği
 • ISO 14001'e uygun olarak çevre çalışması
 • Garantili mükemmel - memnun müşteri garantisi

Bu şirketler kalitemize güveniyor!

<
>